Temperatura de Sensació

Amb data 06.11.2016 s’incorpora la temperatura de sensació. S’ha calculat segons la fórmula que apareix a la vikpèdia.

S’activa per sota de 10  C i amb velocitats de vent superiors a 4,8 Km/h.