Velocitat del vent

En el últims dies la velocitat del vent ha aparegut en Km/h però només com a múltiples de 3,6. Ara ja ha quedat solucionat i apareix el valor correcte amb 1 decimal.