Gràfics

Temperatura i humitat últimes 24 hr

Temperatura i humitat últimes 24 hores.

 

 Vent últimes 24 hr

 

Direcció i velocitat vent últimes 24 hr

Pluja diària últims 30 dies

Pluviositat diària últims 30 dies

Pluviositat mensual

Pluviositat mensual