Represa

A principis octubre 2015 reprenem el servei en període de proves. Inicialment només funciona la pàgina principal i no la de gràfics.